Kdo jsme

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal byla založena v roce 2014 spojením samostatných advokátních kanceláří Mgr. Martina Petroše, advokáta a Mgr. Sylvy Sedláčková, advokátky. Jedná se o mladou a dynamickou kancelář s důrazem na individuální přístup k potřebám jednotlivých klientů a operativnost poskytovaných právních služeb při zachování co nejvyšší možné míry kvality a odbornosti za rozumné a přiměřené ceny.

Naše služby

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal poskytuje svým klientům komplexní služby ve všech oblastech práva České republiky v rozsahu odpovídajícím potřebám a požadavkům tuzemských i zahraničních podnikatelů, veřejnoprávních nebo soukromých subjektů.

Našim klientům nabízíme celkový právní servis zejména v oblastech obchodního práva, občanského práva, finančního práva, práva nemovitostí, pracovního práva, jakož i právní zastupování při jednáních a v soudních, rozhodčích či správních řízeních.

Kde nás najdete

Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal sídlí v Praze, avšak své služby nabízí klientům z celé České republiky. Pro osobní kontakt s klienty z Moravy máme rovněž pobočku nedaleko Ostravy. Není pro nás rovněž problém poskytnout právní služby ve Vašem sídle či jiném místě dle dohody.

Kontakty


Advokátní kancelář Petroš Sedláčková Legal

Velehradská 88/1
130 00 Praha 3 - Vinohrady

Tel: +420 222 561 529

E-mail: office@pslegal.cz

Mgr. Martin Petroš, advokát
Tel: +420 737 789 343
E-mail: petros@pslegal.cz
ID datové schránky: 87jgmpp
Mgr. Sylva Sedláčková, advokátka
Tel: +420 732 502 914
E-mail: sedlackova@pslegal.cz
ID datové schránky: jwxge8n